Cisco DX80

Cisco DX80

* Điện thoại IP cung cấp các tính năng thiết yếu cho người dùng
* Hệ thống loa âm thanh chất lượng cao
* Màn hình 23” 16:9 đem lại trải nghiệm tốt nhất cho các cuộc gọi video
* Màn hình cảm ứng đa điểm giúp việc sử dụng dễ dàng
* Dễ dàng kết nối qua các ứng dụng lịch biểu bằng tính năng “One-Button-To-Push” (OBTP)
* Chế độ sử dụng với hệ thống Cisco Unified Communication Manager hoặc với Cisco Webex Cloud

Category:
  • Description

Description

* Điện thoại IP cung cấp các tính năng thiết yếu cho người dùng
* Hệ thống loa âm thanh chất lượng cao
* Màn hình 23” 16:9 đem lại trải nghiệm tốt nhất cho các cuộc gọi video
* Màn hình cảm ứng đa điểm giúp việc sử dụng dễ dàng
* Dễ dàng kết nối qua các ứng dụng lịch biểu bằng tính năng “One-Button-To-Push” (OBTP)
* Chế độ sử dụng với hệ thống Cisco Unified Communication Manager hoặc với Cisco Webex Cloud

zalo-icon