EC-RTU/TCP: Bộ chuyển đổi tín hiệu modbus RTU/ASCII sang modbus TCP/IP

EC-RTU/TCP: Bộ chuyển đổi tín hiệu modbus RTU/ASCII sang modbus TCP/IP

Bộ chuyển đổi EC-RTU/TCP cho phép chuyển đổi các tín hiệu modbus RTU sang Modbus TCP-IP và ngược lại. Thết bị hỗ trợ chuyển đổi lên tới 32 thết bị trạm. Thông qua EC-RTU/TCP , thiết bị Modbus slave được tích hợp vào mạng Modbus TCP-IP hiện có cũng như các thiết bị Modbus Slave TCP-IP có thể truy cập qua các phụ kiện để kết nối với Master. Đây là bài toán phổ biến trong hệ thống SCADA, BMS…

Category:
  • Description

Description

Giới thiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu modbus RTU sang TCP EC-RTU/TCP cho phép chuyển đổi các tín hiệu modbus RTU sang Modbus TCP-IP và ngược lại. Thết bị hỗ trợ chuyển đổi lên tới 32 thết bị trạm. Thông qua EC-RTU/TCP , thiết bị Modbus slave được tích hợp vào mạng Modbus TCP-IP hiện có cũng như các thiết bị Modbus Slave TCP-IP có thể truy cập qua các phụ kiện để kết nối với Master. Đây là bài toán phổ biến trong hệ thống SCADA, BMS…

Ứng dụng

  • Chuyển đổi tín hiệu trong hệ thống BMS, SCADA

zalo-icon