Hệ thống quản lý mạng lưới cấp nước

Quản lý toàn diện mạng lưới cấp nước của Doanh nghiệp, sớm phát hiện thất thoát, hư hại trên mạng lưới

Tại sao cần quản lý mạng lưới cấp nước

Mạng lưới cấp nước luôn tiềm ẩn những rủi ro như rò rỉ, tắc nghén, vỡ ống. Quản lý được toàn diện tình trạng mạng lưới sẽ giúp Doanh nghiệp cấp nước tối ưu vận hành, tối ưu chi phí, giảm thất thoát nước.

Lợi ích mang lại

Phát hiện sớm sự cố mạng lưới cấp nước

Hệ thống giám sát 24/7 tình trạng mạng cấp nước, người quản lý dễ dàng phát hiện ra các sự cố tiềm ẩn, những sự cố vừa xảy ra, để kịp thời có hành động khắc phục sớm.

Phát hiện thất thoát nước

Phân tích dữ liệu thu thập từ các điểm đo, hệ thống sẽ tính toán và đưa ra những điểm bất thường, có khả năng bị thất thoát giúp giảm thất thoát nước, giảm chi phí hoạt động.

Đảm bảo chất lượng, dịch vụ cấp nước

Quá trình xử lý nước liên tục được giám sát, những chất dư thừa (pH, clo…) trong nước sẽ được phát hiện sớm và nhanh chóng thông báo đến đơn vị quản lý để khắc phục.

Quy hoạch, tối ưu mạng lưới

Quản lý mạng lưới qua bản đồ số giúp đơn vị tối ưu thiết kế mạng lưới

Cách thức hệ thống hoạt động

Thu thập dữ liệu

Tại mỗi điểm đo sẽ được trang bị cảm biến, đồng hồ điện tử trên hệ thống mạng cấp nước. Bộ thu thập tập trung tổng hợp dữ liệu tự động và truyền về hệ thống qua mạng không dây (3G/4G, Lora…). Đồng thời lưu trữ một bản sao tại thiết bị, phòng trường hợp cần tra soát

Lưu trữ và bảo mật

Nền tảng lưu trữ đám mây, mã hóa dữ liệu trước khi cung cấp truy cập từ xa qua mạng internet cho người dùng sử dụng. Kết nối giữa thiết bị với hệ thống cũng được mã hóa SSL.

Phân tích và trực quan dữ liệu

Dữ liệu mạng cấp nước được trực quan hóa thông qua các bảng biểu, đồ thị. Hiển thị dữ liệu theo thời gian thực giúp việc giám sát mạng lưới liên tục. Các chỉ số mạng lưới (áp lực, lưu lương, clo…) được tính toán, phân tích hỗ trợ cho người vận hành đưa ra hành động.

Báo cáo và cảnh báo

Dữ liệu được tổng hợp theo các nhóm, loại. Hệ thống đưa ra các báo cáo phân tích theo giờ, ngày, tháng, năm. So sánh với các dữ liệu tại những thời điểm khác nhau trong quá khứ đưa ra báo cáo thất thoát, báo cáo cảnh báo sự cố. Hệ thống phân tích đồng bộ các cảnh báo lên SMS gateway (cổng SMS) để thực hiện cảnh báo tới người quản trị từ xa.

Quản lý tổng thể và phòng điều hành

Hệ thống có thể tích hợp với các hệ thống quản lý nhà máy sẵn có của Doanh nghiệp, đưa thông tin lên hệ SCADA, phòng quản lý tập trung.

Tính năng của hệ thống

Số hóa mạng lưới cấp nước

Hệ thống mạng lưới cấp nước được quản lý trên bản đồ số. Doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng quát mạng lưới. Các chỉ số (áp lực, lưu lượng, clo…) của mạng lưới cũng được hiển thị theo thời gian thực, bất kỳ một thay đổi bất thường nào cũng sẽ dễ dàng được nhận biết.

Giám sát mạng cấp nước 24/7

Dữ liệu trên mạng cấp nước được thu thập theo thời gian thực, giúp cán bộ quản lý có thể đưa ra các phương pháp cần thiết để tối ưu hoạt động. Biểu đồ trực quan giúp dễ dàng nhật biết điểm bất thường trong mạng lưới, cho phép cài đặt ngưỡng cảnh báo với từng thông số.

Đảm bảo chất lượng, dịch vụ cấp nước

Quá trình xử lý nước liên tục được giám sát, những chất dư thừa (pH, clo…) trong nước của mạng cấp nước sẽ được phát hiện sớm và nhanh chóng thông báo đến đơn vị quản lý để khắc phục.

Báo cáo và cảnh báo

Khi có các sự kiện bất thường, hệ thống sẽ đưa ra các báo cáo, cảnh báo theo thời gian thực đến người quản lý. Cảnh báo được thiết lập theo đa kênh qua SMS, thư điện tử, ứng dụng di động…